Jul 9, 2009

České Budějovice

Město České Budějovice je mé rodiště, které každým rokem, s každým krokem stále méně poznávám/České Budějovice is my hometown that year after year seems to be more foreign then home.

No comments:

Post a Comment